Gyártói felelősség

Főoldal --> Gyártói felelősség --> A gyártói felelősség Európában és Magyarországon

A gyártói felelősség Európában és Magyarországon

A gyártók a kiterjesztett gyártói felelősség által rájuk rótt kötelezettségeik teljesítésére úgynevezett gyártói felelősségi rendszereket, más néven koordináló szervezeteket hoznak létre. Ezek a szervezetek gondoskodnak arról, hogy a hulladékká vált termékek (pl. elektromos készülékek) vagy a termékek csomagolásai begyűjtésre, majd hasznosításra kerüljenek.  A koordinálók ugyanakkor segítik a cégeket a gyártás során felhasznált anyagok kiválasztásában és a környezeti szempontból optimális felhasználás kialakításában is.

Gyártói felelősségi rendszer működése

A gyártók anyagi felelősséggel tartoznak termékük életútjáért, ezért úgynevezett hasznosítási díjat, más néven licencdíjat fizetnek a koordináló szervezeteknek a kibocsátott termék, illetve csomagolás után.  A koordináló feladata, hogy a befizetett díjból megszervezze a hulladék jogszabályban előírt arányának begyűjtését és hasznosítását. A szervezet biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés többletköltségének finanszírozását, a gyártók, hulladékgyűjtők és hasznosítók közötti információárámlást és a rendszer működéséhez elengedhetetlen lakossági tájékoztatást és gyermekoktatást.

A csomagolások begyűjtése és hasznosítása esetén az Európai Unió 25 tagországa a gyártói felelősségi modellt alkalmazza. Az alapmodellen belül számos változat létezik. Különbséget kell tennünk többek között aszerint, hogy a begyűjtés és hasznosítás teljes folyamatát felölelő rendszert hoznak létre (pl. Ausztria, Németország, stb.) vagy csupán a hasznosításon, illetve a hasznosítókon keresztül (pl. Nagy-Britannia, Lengyelország, stb.) kívánják a célokat elérni.

Elsősorban a lakossági gyűjtésnél nagy jelentőségű, hogy a rendszer duális-e, avagy integrálják a hagyományos lakossági vegyes hulladékgyűjtésbe. Előbbi esetben az ún. teljes költség modellről, míg utóbbinál a többletköltség modellről beszélhetünk. Végül nem mellékes, hogy a szabályozás egy monopol helyzetű szervezet létrehozását (pl. Belgium, Franciaország, stb.), vagy a szervezetek közötti versenyt (pl. Lengyelország, Németország, stb.) segíti-e elő.

Az EU-n kívüli európai országok közül számos ország szintén ezt a modellt alkalmazza. A csomagolási hulladék hasznosítást koordináló szervezeteket a PRO EUROPE fogja össze.

 

PRO-EUROPE térkép

PRO EUROPE tagországok

Magyarországon az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. honosította meg a gyártói felelősségi rendszert, 2003 és 2011 között a begyűjtés és hasznosítás teljes folyamatát lefedő, többletköltség-alapú, egymással együttműködő szervezetekre alapozott modell működött.  A gyártói felelősségi rendszer Európában jellemző modelljét a 2012. január 1-jétől hatályos szabályozás megszűntette.

vissza a lap tetejére