ÖKO Pabnnon logo
 
 

Tartalom:

 

Merre tovább gyártói felelősség?
Szakmai konferencia április 1-jén

Elfogadta meghívásunkat az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának munkatársa, Marianne Müller, aki elsőkézből tájékoztatja majd a magyar szakmai közönséget a Csomagolás és csomagolási hulladék irányelv tervezett változásairól az április 1-jei RECOMPLEX konferencián. A Bizottság szakembere beszámol az új hasznosítási célkitűzésekről szóló vita alakulásáról, amelynek kimenetele jelentősen befolyásolja majd az Európai Unió országaiban működő cégek életét és a tagállamok jövőbeli szabályozását is.

A konferencián megismerkedhetünk a holland példával, ahol eltörölték a csomagolásra kivetett adót, és visszatértek a tisztán gyártói felelősségre épülő rendszerre. A tapasztalatokról a holland koordináló szervezet, a Nedvang szakembere ad áttekintést, a magyar termékdíjas szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségeit pedig Galli Miklós, az MGYOSZ alelnöke vázolja fel.

Az elmúlt két év hazai eredményeit Vámosi Oszkár, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség igazgatója elemzi majd, a hulladéktörvény miatt a közszolgáltatóknál kialakult helyzetre pedig Gyenes Szilárd, a Zöld-Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója, és Nagy György a Köztisztasági Egyesülés vezetője mutat rá.

Jöjjön el konferenciánkra, és ismerje meg az Ön cégére váró kötelezettségeket, a várható változásokat! A részletes programért és regisztrációért látogassa meg a RECOMPLEX honlapját!
http://www.recomplex.hu/meghivo/epr-2014/program/

vissza a tartalomhoz

 

2014. január 1. napjától ismét módosult
a Termékdíj törvény és végrehajtásáról
szóló rendelete

A végrehajtási rendelet módosítása a törvényben megjelent változásokhoz kapcsolódóan többek között tartalmazza az újrahasználható csomagolószer külföldre történő visszaszállításának nyilvántartásához szükséges tartalmi adatokat, a termékdíj raktár engedély iránti kérelmének tartalmi követelményeit, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Pontosításra kerültek az átvállalási szerződéssel kapcsolatos tartalmi előírások is.
Előbb említett módosítások alapján a CSK kódokat tartalmazó melléklet is változott.

Mivel említett változások értelmezési problémákat vetettek fel, 2014. február végén ismét módosították a törvényt és rendeletét.

A törvény változást mutat a csekély mennyiségű kibocsátókra vonatkozó fogalom meghatározásánál. Megjelennek az akkumulátorra, elektromos és elektronikai berendezésekre, gumiabroncsra és reklámhordozó papírokra vonatkozó csekély mennyiségek is.

Továbbá kiegészítésre kerülnek az egyéni hulladékkezelés teljesítésére vonatkozó részletes leírások, pontosítják a termékdíj raktárral és az átvállalási szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket is.

A rendeletben további CSK kódok kerültek meghatározásra.

A Magyar Közlöny 2013. évi 223. számában külön megjelent az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet.

E rendelet tartalmazza a bérleti rendszerrel kapcsolatos fogalmakat, az engedélyezés szabályait, valamint az engedélyesre vonatkozó kötelezettségeket is.

A Magyar Közlöny ezen száma tartalmazza továbbá a csomagolási kormányrendelet módosítását, mely kiegészítéssel él a csomagolás definícióját tekintve, valamint pontosítja a hulladékká vált csomagolás hasznosítására irányuló rendelkezést.

vissza a tartalomhoz

 

EXPRA állásfoglalások

Az EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) az elmúlt két hónapban több szakmai állásfoglalást is kiadott, amelyek közül az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:

 • az Európai Bizottság műanyag bevásárlótáskákkal kapcsolatos javaslata
 • A Hulladék Keretirányelv felülvizsgálata
 • A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben résztvevő különböző érintettek szerepének tisztázása

A részletes állásfoglalások elérhetők az EXPRA honlapján:
http://www.expra.eu/en/legislation/position-papers

Az EXPRA-ról

Az EXPRA 2013-ban alakult európai szövetség a csomagolás és csomagolási hulladék begyűjtésére és hasznosítására, tulajdonosai a kötelezett ipari szereplők. Az EXPRA nonprofit alapon tevékenykedik, hivatalos érdekképviseletet és közös szakpolitikai fórumot nyújtva minden tagjának, akik a kötelezett ipari szereplők által alapított és működetett, a csomagolás begyűjtését és hasznosítását koordináló szervezetek.

vissza a tartalomhoz

 

Termékdíjas képviselet és tanácsadás
az ÖKO-Pannontól

Továbbra is vállaljuk termékdíjas területen partnereink hosszú távú képviseletét, illetve eseti jellegű termékdíjas tanácsadást is nyújtunk. Szakértőink segítenek a helyes jogszabály-értelmezésben, a csomagolószerek besorolásában, valamint az átvállalási rendszerek kialakításában.

Szolgáltatásaink:

 • termékdíjjal kapcsolatos hatályos jogszabályok értelmezése és alkalmazása a vállalat termékskálájára vonatkozóan,
 • csomagolószerek besorolása
 • átvállalási rendszer kialakítása
 • számlaszöveg rendszerének kialakítása (bejövő, kimenő számlák)
 • termékcsomagolások besorolása a megfelelő termékdíj kategóriába
 • háttéradminisztráció aktualizálása az új jogszabályoknak megfelelően
 • NAV jelentések elkészítése
 • NAV jelentések felülvizsgálata, mind a tárgyév mind az elmúlt évekre vonatkozóan az aktuális jogszabályoknak megfelelően
 • folyamatos rendelkezésre állás
 • személyes helyszíni tanácsadás
 • állásfoglalás kérése NAV-tól

Kérje tapasztalt kollégáink segítségét, hogy tisztán láthasson cége termékdíjas ügyeiben!

Kontakt: info@okopannon.hu

vissza a tartalomhoz

A kétkukás gyűjtés valóban csökkentheti a
szemétdíjat? Jó-e nekünk a lengyel példa?

Ha ez úgy lenne, ahogy Illés Zoltán állítja, vagyis a szemétszállítás díja további 10-15 százalékkal csökkenthető lenne, akkor egyrészről felmerül a kérdés, hogy miért volt szükség pénzügyi alap létrehozására a bajba került cégek kimentésére. Továbbá ha ennek forrása a szelektív gyűjtés felfuttatása lenne, akkor kérdés, hogy miért kell az OHÜ-nek 10 milliárd forinttal támogatni a szelektív gyűjtést, amennyiben ez ilyen nyereséges.

Természetesen a növekvő lerakási járulék relatíve jobb helyzetbe hozza a szelektív gyűjtést, de ez csupán kisebb veszteséget jelent, ami nyilván nem lehet forrása további díjcsökkentésnek. A tevékenység ellehetetlenülése nélkül díjcsökkentésre akkor van mód, ha a másik oldalon masszív állami támogatás jelenik meg, ami azt jelenti, hogy nem a hulladéktermelő, hanem az adófizető állja a cechet.

A jelenlegi piaci viszonyok mellett nincsen Európában egyetlen olyan szelektív gyűjtőrendszer sem, amely önfinanszírozó lenne, valamennyi külső forrás bevonásával életképes. A szelektív gyűjtés és az azt követő hasznosítás hosszabb távon majd kifizetődő lesz, de jelenleg nem ez a helyzet, így annak fokozása díjcsökkentést nem eredményezhet.

2015-ig valóban az EU irányelv szerint meg kell valósítani az ott megadott négy anyagfajta szelektív gyűjtését, azonban nincs arra előírás, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Illés Zoltán az olasz, majd a dán, jelenleg a lengyel modellről beszél. Ez utóbbiról annyit, hogy Lengyelország kérte és kapta a leghosszabb derogációt a hasznosítási célok teljesítése tekintetében, továbbá a lerakási arány hasonló a magyarországihoz. Nehéz megérteni, hogy a például állított német és osztrák lerakási arányok után milyen logika vezet a lengyel példa követésére való felszólításhoz.

A szelektíven gyűjtendő anyagok együttes gyűjtése, majd azt követő utóválogatása ellentmondásos tapasztalatokat hozott ("garbage in, garbage out"). Másrészről ez a módszer az anyagában hasznosítás helyett az energetikai hasznosítás felé tolja a rendszert, ami hulladékégető művek megépítését igényli. Az együttégetés ugyanis nem nyújt hosszú távú biztonságos perspektívát az így keletkező fűtőanyag hasznosítására.

vissza a tartalomhoz

Eredménytelen hulladékos
közszolgáltatói pályázatok

Egyetlen ajánlat sem érkezett a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nyílt közbeszerzésére, amelyen 112 település hulladékának elszállítására és feldolgozására kerestek vállalkozót. Hegyi Zoltán, a társulás elnöke az MTI érdeklődésére azt közölte: hamarosan kiírják az újabb pályázatot a feladatra, így biztos abban, hogy a törvényi határidő, azaz 2014 vége előtt sikerül kiválasztani az új szolgáltatót. Az érintett települések teljes területe 2471 négyzetkilométer, 109 ezer lakásban 259 ezer ember él. A területről 2012-ben 54 ezer tonna hulladék származott, ebből a vegyes és a maradék hulladék 15-15 ezer, a biohulladék 8 ezer, a szelektív gyűjtőszigeteken keletkezett hulladék (papír, műanyag, üveg és fém) pedig 5 ezer tonna volt. A hulladékudvarokból további 11 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek be. A Győr-Szol Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúra létrejöttéig ellátja a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat az eddigi gyakorlat szerint

Szintén nem volt jelentkező a Vas megyei Vép három évre szóló hulladékszállítás közbeszerzési pályázatára. Fél évig még az eddigi szolgáltató utódja végzi a szemétszállítást, hogy utána mi lesz, még kérdéses.Miután tavaly év végével lejárt az a szerződés, amelyet az önkormányzat kötött a kisvárosi hulladékot elszállító céggel, a képviselő-testület közbeszerzési eljárást írt ki a közszolgáltatási feladat ellátására. Három évre szóló szerződést ajánlottak, ám egyetlen pályázó sem akadt a megadott határidőig. Azért, hogy a szemétszállítási folyamat ne szakadjon meg, féléves szerződést kötöttek a Szomhull Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. Ez a január 1-jétől újonnan létrejött cég folytatja a korábbi szolgáltató, a Szova Zrt. hulladékszállítási tevékenységét a jogszabályi változások következtében. A Szomhull június 30-áig látja el a feladatot, ha addig sem oldódik meg a probléma, a törvény szerint a katasztrófavédelem veheti át a hulladékszállítást.

Forrás: MTI, hirado.hu, vaol.hu

vissza a tartalomhoz

Öko Panna, Öko Palkó kifestők,
feladatgyűjtemények 20 százalék
kedvezménnyel

Készüljön a környezetvédelmi foglalkozásokra, programokra! Rendeljen gyerekeknek szóló foglalkoztató füzeteket kedvezményesen!

Fajtánként 100 db rendelése esetén 20% engedményt biztosítunk listaárainkból.

Óvodásoknak:

Kifestőfüzet

250 Ft

helyett

200 Ft

Mesekönyv

330 Ft

helyett

264 Ft

Óvodai
feladatgyűjtemény

500 Ft

helyett

400 Ft

 

Általános iskolásoknak:

Képregény

230 Ft

helyett

184 Ft

Feladatgyűjtemény

260 Ft

helyett

208 Ft

Ismeretterjesztő
szórólap

160 Ft

helyett

128 Ft

Oktatótabló

20.000 Ft

helyett

16.000 Ft

Körforgás oktatófilm
dvd-n

800 Ft

helyett

640 Ft

 

A kiadványokról bővebben:

http://www.okopannon.hu/
/oktatas_szemleletformalas/oktatoanyagok/

Rendelés:

     

E-mailen:
Információ:

info@okopannon.hu
06 1 383-9305/2. mellék

A kedvezmény feltétele:

- minimum 100 db rendelése egyféle kiadványból
- Körforgás dvd esetén 10 db rendelése

Érvényes 2013. április 5-től a készlet erejéig!

vissza a tartalomhoz