ÖKO Pabnnon logo
 
 

Tartalom:

 

Kevesebb csomagolási hulladék hasznosult

Magyarország nem teljesítette a csomagolásra vonatkozó anyagában hasznosítási arányt 2012-ben – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az EU tagországok 2012-es hulladékhasznosítási eredményeit összegző jelentés szerint az anyagában történő hasznosítás (recycling) a 2011-es 59,3 százalékról 48,6 százalékra esett vissza, így nem teljesült az EU direktívában meghatározott 55 százalékos célkitűzés. Az üveg hasznosítási aránya csaknem 26 százalékponttal maradt el a 60 százalékos előírástól, de az összes anyagfajta esetén visszaesés tapasztalható 2011-hez képest. Hazánk mellett Lettország, Lengyelország, Lichtenstein és Málta sem teljesítette a célkitűzést

grafi1

A teljes hasznosításra (anyagában hasznosítás + energetikai hasznosítás) vonatkozó 60 százalékos előírást Magyarország teljesítette ugyan, erősen kétséges ugyanakkor az energetikai hasznosítás abszolút mértéke, különösen a figyelembe vehető százalékarány.

Az Eurostat hulladékhasznosítási statisztikái részletesen

vissza a tartalomhoz

Termékdíjkötelesek lesznek a
kozmetikai és tisztálkodó szerek

Januártól termékdíjat kell fizetni egy sor tisztálkodó és kozmetikai szer, valamint műanyag termék után, de nem járnak jobban az irodában papírt használók sem, ezt a kategóriát is felöleli az adótörvény tervezete.

Bővítené a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartozó, díjköteles termékek körét a javaslat, így a jogszabály tárgyi hatálya 2015. január elsejétől egyéb műanyag termékekkel (ilyen például a művirág), az egyéb vegyipari termékekkel (mosószer, tusfürdő), az irodai papírral, valamint a jelenlegi szabályozás hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikai berendezésekkel (például ipari méretű berendezések) bővül. A gazdálkodók csekély mennyiség kibocsátása esetén átalány fizetésére lennének jogosultak. A tervezet ezt egyéb műanyag termékek esetében 2, egyéb vegyipari termékeknél 200 és az irodai papírok esetében ugyancsak 200 kilogrammban határozza meg. E kibocsátók átalánydíja évi 4 ezer forint.

Nagyon beszorulnak a fröccsöntött növények gyártói és terítői, a törvényjavaslat szerint 1 kilogramm valósághű, de örökéletű növényre 1900 forint termékdíjat vetnének ki. Többe kerül majd a mosás, tisztálkodás, de a szőrtelenítés és a hajfestés is: az ilyen szereket kilogrammonként 57 forinttal terhelné a javaslat, a mosó- és tisztítószereket pedig 11 forinttal.

Az irodai papírt – amit definíció híján így határoznak meg a javaslatban: információ hordozására alkalmas író-, nyomtató- vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra – kilónként 19 forinttal sújtaná a tervezet.

A csomagolószerek szabályozásánál előrelépésként értékelhető – a fém kivételével – a kereskedelmi csomagolások kivezetése, amelynek azonban az az ára, hogy a nem kereskedelmi csomagolások díjtétele közel került a korábbi kereskedelmi csomagolási díjtételhez.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy egyes anyagfajtáknál a fajlagos rendszerirányítási alapköltség irreálisan magas mértéke a társadalom számára leghatékonyabb egyéni teljesítést gazdasági oldalról gyakorlatilag ellehetetleníti.

Forrás: hvg.hu

vissza a tartalomhoz

 

EU-s eljárások a termékdíj és
a hulladéktörvény kapcsán

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a környezetvédelmi termékdíj nem megfelelő szabályozása miatt.

Az Európai Bizottság szerint a törvény nem felel meg az uniós jognak, ezért felszólító levélben kérte a magyar kormányt, hogy tisztázza a szabályozás kérdéses részleteit. A jogszabály szerint a hulladékkezelésben csak az a kötelezett vehet részt, aki megfelelő létesítménnyel, telephellyel rendelkezik. Ennek a feltételnek sokkal könnyebben megfelelnek a helyi gyártók és forgalmazók, mint például az importőrök, akiknek a termékdíj rendszere magasabb adóterhet jelenthet. Ez az unió működéséről szóló szerződés alapján diszkriminatívnak minősül.

Az ÖKO-Pannon szerint a termékdíjas szabályozást általában felül kellene vizsgálni, és lehetőséget kellene biztosítani a gyártóknak a szabad kollektív teljesítésre, illetve ösztönzőbbé tenni az egyéni teljesítést, ami előnyösebb lenne, mint a jelenlegi rendszer (azaz az állami kollektív teljesítés). Környezeti és gazdasági szempontból is a gyártói felelősségre épülő szelektív hulladékgyűjtési rendszer (ez volt Magyarországon 2003 és 2011 között és a legtöbb EU-tagállamban jelenleg is működik) nyújtja a legjobb teljesítményt, azaz a legkisebb társadalmi költséggel a legnagyobb hulladékhasznosítási arányt.

A Bizottság szokásos munkarendjének keretében felülvizsgálta a hulladékirányelv magyar jogrendbe illesztésének helyzetét. Ennek kapcsán két pilot eljárást kezdeményezett, első lépésben tájékoztatást kérve a magyar kormánytól az aggályosnak talált rendelkezésekről. A Bizottság többek között választ vár arra, hogy milyen intézkedéseket tett, valamint milyen jogi szabályozást alkalmaz a magyar kormány a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre juttatására.

Forrás: Világgazdaság

vissza a tartalomhoz

 

Termékdíjas képviselet és tanácsadás
az ÖKO-Pannontól

Továbbra is vállaljuk termékdíjas területen partnereink hosszú távú képviseletét, illetve eseti jellegű termékdíjas tanácsadást is nyújtunk. Szakértőink segítenek a helyes jogszabály-értelmezésben, a csomagolószerek besorolásában, valamint az átvállalási rendszerek kialakításában.

Szolgáltatásaink:

 • termékdíjjal kapcsolatos hatályos jogszabályok értelmezése és alkalmazása a vállalat termékskálájára vonatkozóan,
 • csomagolószerek besorolása
 • átvállalási rendszer kialakítása
 • számlaszöveg rendszerének kialakítása (bejövő, kimenő számlák)
 • termékcsomagolások besorolása a megfelelő termékdíj kategóriába
 • háttéradminisztráció aktualizálása az új jogszabályoknak megfelelően
 • NAV jelentések elkészítése
 • NAV jelentések felülvizsgálata, mind a tárgyév mind az elmúlt évekre vonatkozóan az aktuális jogszabályoknak megfelelően
 • folyamatos rendelkezésre állás
 • személyes helyszíni tanácsadás
 • állásfoglalás kérése a NAV-tól

Kérje tapasztalt kollégáink segítségét, hogy tisztán láthasson cége termékdíjas ügyeiben!

Kontakt: info@okopannon.hu

vissza a tartalomhoz

Új vezető az OHÜ élén

Új struktúrában folytatja munkáját az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ). Az államreform második ütemének részeként az OHÜ szervezeti felépítése átalakul, az intézmény az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felügyelete alá tartozik a jövőben. Az ügynökség vezetését október 31-től Dr. Wégner Krisztina új ügyvezető látja el, aki korábban az elektronikai hulladékok hasznosítását koordináló Ökomat Nonprofit Kft.-t vezette. Egyelőre nem ismert, hogy a váltás milyen változásokat hozhat a hulladékhasznosítás koordinálásában.

Forrás: kormany.hu

vissza a tartalomhoz

Az EXPRA az új EU-s hasznosítási
célkitűzésekről

Az Európai Unióban jelenleg is zajlik a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálata. A gyártói felelősségi elvet képviselő nemzetközi szövetség, az EXPRA az alábbi állásfoglalásban fogalmazta meg véleményét az új célkitűzésekről.

 1. A kiterjesztett gyártói felelősség elvét (EPR) megfelelően át kell ültetni az EU hulladékkal kapcsolatos szabályozásába, és az EPR rendszerekkel kapcsolatban szigorú és világos minimum követelményeket meg kell határozni.
  A különböző érdekekből adódó szakszerűtlenségek és konfliktusok elkerülése érdekében egy ajánlásban kellene tisztázni a rendszerben résztvevő szereplők szerepét és felelősségét, a szelektív gyűjtés elosztását, az EPR hatáskörébe tartozó válogatási és gyűjtési költségeket, a díjtétel struktúrát, továbbá az átláthatóságot biztosító intézkedéseket. A csomagolóipar számára elsődleges fontosságú csomagolás és csomagolási hulladék irányelvbe szükséges beépíteni egy határozott utalást az EPR-re.
 2. Az új hulladékgazdálkodási célkitűzéseknek megbízható statisztikákon kell alapulniuk, és meg kell tartani a hasznosítás jelenlegi mérési pontját.
  Vitatható, hogy a javasolt magasabb célok valóban hatékonyan végrehajthatók-e annak fényében, hogy a tagországok adatai hiányosak és egymással nem hasonlíthatók össze. Ezért elsőként az adatok felülvizsgálatára lenne szükség. Továbbá ha a hasznosítás mérési pontja átkerül a hasznosító által kibocsátott mennyiségre, az egy sor akadályt eredményez, például nehezíti a nyomonkövethetőséget, csökkenti a hasznosítás minőségét és drasztikusan növeli a rendszerköltségeket.
 3. A hulladékhasznosítási célok felülvizsgálatával kapcsolatos politikai döntések meghozatalánál a költség-hasznon elemzéseket és az elérhető magasabb környezeti előnyöket kellene figyelembe venni.
  A gyártói felelősség elvének fő szerepe van a hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésében, valamint abban, hogy a teljes csomagolási lánc optimalizálása mind környezeti, mind gazdasági szempontok figyelembevételével történik. A jelenlegi becslések azonban azt mutatják, hogy az aktuális javaslat legalább duplájára emelné a gyűjtés, a válogatás és a hasznosítás költségeit, évi mintegy 3 milliárd eurós költségnövekedést okozva az Európai Unióban.

vissza a tartalomhoz

Hátrányos helyzetű iskolákban járt
a „Ne dobd el!” – környezetvédelmi
road show

Tíz kisvárosba jutott el az ÖKO-Pannon szemléletformáló road show-ja, amely az e-hulladék helyes gyűjtésére és hasznosítási lehetőségeire hívta fel a gyerekek és pedagógusok figyelmét. Az Európai Unió támogatásával megvalósult országjáró programon több mint négyezer diák vett részt.

Napjainkban olyan gyors tempóban jelennek meg az egyre modernebb elektronikai eszközök, hogy meglévő berendezéseink szinte pillanatok alatt avulnak el. Ez pedig sok esetben azt jelenti, hogy már nem is tudjuk használni őket, hiszen nem működnek együtt a legújabb eszközökkel. A gyors technikai fejlődés miatt egyre több e-hulladék keletkezik a háztartásokban, hazánkban évente mintegy 80 ezer tonna, ezért nagyon fontos, hogy a régi, már nem működő vagy energiapazarló elektromos eszközeinket az erre kijelölt üzletekben vagy a hulladékudvarokban leadjuk, és ezzel segítsük az újrahasznosításukat. A jogszabály 2013-tól elektronikai berendezési kategóriától függően 5 és 39 százalék közötti hasznosítási arányt ír elő, amelynek eléréséhez jelentős erőfeszítéseket kell tenni.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2014-ben folytatta az Ökomat Nonprofit Kft. korábbi kezdeményezését, hogy a legnehezebb körülmények között élő diákok is megismerkedhessenek az újrahasznosítás fontosságával és lehetőségeivel.

A „Ne dobd el!” környezetvédelmi road show egy-egy napos rendezvényei során játékos vetélkedőkkel, feladatokkal mutattuk be a hulladék-megelőzés fő szabályait, az e-hulladék fogalmát és helyes gyűjtését, valamint a gyűjtés lehetőségeit. A program hasznos fórumot biztosított a környezeti nevelés gyakorlati megvalósításához, és hozzájárult a fenntartható életmód és gondolkodás kialakításához. A road show minden állomásán fellépett az X-faktorból ismert, és a gyerekek körében népszerű Csordás Ákos is. A projekt keretében meghirdetett rajzpályázatra mintegy 400 pályamű érkezett, a legjobbakat a zsűri és a közönség is díjazta. A rajzok megtekinthetők az ÖKO-Pannon Facebook oldalán.

vissza a tartalomhoz