Főoldal --> Jogi nyilatkozat -->

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogvédelem

Ezt az Internet oldalt a magyar törvények szerint bejegyzett ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) üzemelteti. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. weboldalak - a továbbiakban: Weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - a továbbiakban: ÖKO-Pannon. - kizárólagosan jogosult. Az ÖKO-Pannon előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

A szoftver felhasználási feltételei megtalálhatóak itt.

A Weboldal Internet Explorer 6 és Firefox 3-ra lett optimalizálva. Ettől újabb böngészők használata javasolt. Régebbi vagy eltérő böngészők használata esetén elképzelhető, hogy bizonyos hibák jelentkeznek.

Újabb böngészőket az alábbi címen tölthet le

- Mozilla Firefox: http://mozilla.hu/
- Internet Explorer: http://www.microsoft.com/hun

Felhasználási engedély

A Weboldalakon található "ÖKO-Pannon Nonprofit Kft." márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga

A Weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az ÖKO-Pannon fenntartja. Az ÖKO-Pannon nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a Weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, nem garantálja továbbá azt sem, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a ÖKO-Pannon akár teljes, akár részbeni szolgáltatásának, illetve tevékenységének.

Az ÖKO-Pannon szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt Üzletszabályzata egyébként lehetővé teszi, továbbá nem vállalja a felelősséget a Weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a Weboldalak tartalmának jogosulatlan, ÖKO-Pannonon kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A Weboldal látogatója tudomásul veszi és a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az ÖKO-Pannon ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a ÖKO-Pannonnak nem szerződéses partnere.

Az ÖKO-Pannon tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Weboldal több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.

Az ÖKO-Pannon a megadott adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára, a vonatkozó jogszabályok keretein belül használja fel. Az adatok az adattulajdonos ügyfél előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az ÖKO-Pannon elkötelezte magát az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett és figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek betartására.

Az adattulajdonos a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélkapcsolati Osztályon keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A Weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az ÖKO-Pannon.

Regisztráció hírlevél szolgáltatásra - Adatvédelmi Nyilatkozat

Az ÖKO-Pannon elektronikus hírlevél szolgáltatásán keresztül érdeklődő ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak az ÖKO-Pannon tevékenységéről, szolgáltatásairól és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

Az ÖKO-Pannon nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ezért hírlevél szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei kifejezett engedélyéhez, illetve regisztrációhoz köti. Az ÖKO-Pannon elektronikus hírlevél szolgáltatásában való részvételhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg az ügyfél adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél egyéb úton történő megrendelése útján történik.

Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. Adatszolgáltatás esetén az ügyfél adatainak megadása minden esetben önkéntes. Az egyetlen eltárolt személyazonosító adat az ügyfél e-mail címe, egyéb adatot az ÖKO-Pannon nem tárol.

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza az ÖKO-Pannont adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A regisztráció során megadott adatokat az ÖKO-Pannon kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak az ÖKO-Pannon rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az ügyfél az elektronikus hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, és ezáltal törölheti az összes nyilvántartott adatát. A végleges törlés előtt az ügyfelektől megerősítést kérünk. Az ügyfelektől e-mailben megerősítést lehet kérni arról is, hogy a továbbiakban is kívánnak-e szerepelni a levelezőlistán.

Az e-mail címek addig maradnak az adatbázisban, amíg az ügyfél le nem iratkozik, illetve amíg nem kerül sor az e-mail címek törlésére. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha az ügyfél nem erősíti meg, hogy a listán szeretne maradni.

Linkek

Az ÖKO-Pannon weboldalai számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az ÖKO-Pannon nem vállal felelősséget. Az ÖKO-Pannon nem felelős más Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak az ÖKO-Pannon Weboldalára vonatkozik.

Biztonság

Az ÖKO-Pannon minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való ÖKO-Pannonon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. Az ÖKO-Pannon az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal-szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az ÖKO-Pannon a jelen Weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Elérhetőség

Amennyiben jelen Jogi Nyilatkozattal, az Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a Weboldalakkal kapcsolatban kérdése, vagy panasza van, keressen meg minket az info@okopannon.hu e-mail címen keresztül.

Köszönjük, hogy meglátogatta az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. honlapját!

vissza a lap tetejére